5 curiositats informàtiques

  • La contrasenya dels ordinadors encarregats de controlar els míssils nuclears de l’exèrcit dels Estats Units durant anys va ser 00000000 I a més, per si a algú se li oblidava, a certs soldats els va ser lliurada escrita en un paper. Vaja, que estem vius de miracle.

  • S’estima que Google consumeix cada any l’energia equivalent a 200.000 llars I tot això per indexar menys de l’1% de la informació que conté la xarxa …

  • Cada mes es creen més de 6.000 nous virus informàtics.Pel que sembla una voraç carrera per superar el nombre de virus biològics. Una carrera una mica fotuda, per cert.

 

  • CAPTCHA vol dir … “Completely Automated Public Turing Test to tell Computers and Humans Apart”, o el que ve a ser “Prova de Turing completament automàtica i pública per distingir màquines d’humans”. El que deu suposar que el Test de Turing ja ha estat superat segons els creadors del concepte, atès que ja fa temps que la Intel·ligència Artificial és capaç de superar captchas
  • Les tres contrasenyes més utilitzades del món són …
    123456, password i 12345. No sembla massa recomanable utilitzar cap d’elles, la veritat.

 

  • Els ordinadors de la NASA i del Pentàgon van ser piratejats per la mateixa persona Tan sols tenia 15 anys d’edat … De fet, s’estima que la major part de hackers en l’actualitat segueixen sent persones molt joves.

Font: https://blog.pandorafms.org/es/curiosidades-informaticas/