Diferencia entre atac DoS i DDoS

El DDoS i DoS són uns dels atacs més utilitzats pels pirates informàtics. Aquesta mena d’atacs consisteix a enviar moltes peticions a una màquina o servidor per col·lapsar-lo. Però saps realment queina és la diferència entre aquests dos tipus d’atacs?  A continuació et farem un resum del qué fa cada atac i com funcionen.

 • DoS

L’atac Dos significa “Denial of service” (Denegació de serveis) el que fa aquest atac és enviar molts paquets a un servidor per col·lapsar-lo d’informació i detenir el seu servei. Això es pot fer amb un programa o bé amb l’editor de textos de windows. ( no explicarem com fer-ho, però hi ha milers de tutorials..)
Aquest atac pot resultar útil si vols fer-li una broma al teu amic, però si el que vols fer és atacar a google ,crec que no faràs gaire.. Com que l’atac s’executa des de la mateixa adreça ip, el que fa el servidor quan detecta moltes peticions des de la mateixa ip és bloquejar-la directament.

 

 • DDOS

  DDOs significa “Distributed Denial of Service” (denegació distribuïda de serveis). La principal diferencia entre aquest atac i el DoS és que el DDoS és molt més elaborat. En el DDos s’utilitza més d’una màquina que realitza atacs constants al servidor, com que l’adreça ip de les màquines és diferent, el servidor no té temps a bloquejar-les per la quantitat de paquets que li arriben.

  Sovint, els ordinadors emprats per atacs DDoS són ordinadors personals infectats amb un virus informàtic que permet a l’atacant fer ús dels recursos de maquinari del mateix per realitzar els atacs DDoS als objectius determinats. Es forma així una xarxa d’ordinadors controlats des d’un punt central i realitzant trucades massives a servidors concrets amb l’únic objectiu de desestabilitzar i produir una alteració en el servei que presten.

5 curiositats informàtiques

 • La contrasenya dels ordinadors encarregats de controlar els míssils nuclears de l’exèrcit dels Estats Units durant anys va ser 00000000 I a més, per si a algú se li oblidava, a certs soldats els va ser lliurada escrita en un paper. Vaja, que estem vius de miracle.

 • S’estima que Google consumeix cada any l’energia equivalent a 200.000 llars I tot això per indexar menys de l’1% de la informació que conté la xarxa …

 • Cada mes es creen més de 6.000 nous virus informàtics.Pel que sembla una voraç carrera per superar el nombre de virus biològics. Una carrera una mica fotuda, per cert.

 

 • CAPTCHA vol dir … “Completely Automated Public Turing Test to tell Computers and Humans Apart”, o el que ve a ser “Prova de Turing completament automàtica i pública per distingir màquines d’humans”. El que deu suposar que el Test de Turing ja ha estat superat segons els creadors del concepte, atès que ja fa temps que la Intel·ligència Artificial és capaç de superar captchas
 • Les tres contrasenyes més utilitzades del món són …
  123456, password i 12345. No sembla massa recomanable utilitzar cap d’elles, la veritat.

 

 • Els ordinadors de la NASA i del Pentàgon van ser piratejats per la mateixa persona Tan sols tenia 15 anys d’edat … De fet, s’estima que la major part de hackers en l’actualitat segueixen sent persones molt joves.

Font: https://blog.pandorafms.org/es/curiosidades-informaticas/